top of page

Ängavallen-Vellinge

Ängavallensväg, 235 91 Vellinge, Sverige

Hotell och Gårdsbutik Våra fina fjällkor och rödkullor går ute på gården året om och det går alltid att komma hit och hälsa på dem. Mjölk, smör och yoghurt från kossorna hittar du i gårdsbutiken och på din lokala Reko-ring.

bottom of page