Barnsits

25kr/dag (eller 20kr/dag vid hyra av minst 7 dagar)